Om Vägskäl


Vägskäl är en psykologimottagning som arbetar utifrån evidens och erfarenhet, i huvudsak utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT), Compassionfokuserad terapi (CFT) och Acceptance Commitment Therapy (ACT) som metoder för behandlingen. Hej, jag heter Thomas Ringnér


Jag driver mottagningen Vägskäl och samarbetar med andra psykologer för att ta emot de människor som söker sig hit. Vi har träffat människor från skilda sammanhang med många olika utmaningar och svårigheter. Mest erfarenhet har jag av utmattning, stress, självkritik, ångest, kriser och relationssvårigheter.

För mig är samarbetet mellan mig och dig centralt för arbetet i terapin. När vi ses börjar vi där du är och vill ta itu med. Resan framåt stakar vi sedan ut tillsammans. I mitt arbete handlar terapin om att sträva mot ett mer fullödigt liv med mening och helhet. Jag utgår från kognitiv beteendeterapi och compassionfokuserad terapi, men arbetar även integrativt med andra metoder. Att jobba som psykolog innebär för mig att möta människor på många olika platser som alla vill växa och leva meningsfulla, hela liv. Det är ett privilegium att vara med på den resan. 


ERFARENHET


År i verksamheten: 15+

Utbildning: Leg.psykolog 

Verksam: Göteborg och var som heslst i världen (online) 

VANLIGA FRÅGOR


Självkritik

Stress

Ångesthantering

Relationer

Livsbeslut

ERFARENHET

Vi har femton års erfarenhet av att möta människor i olika situationer, med olika utmaningar. Vi möter dig där du är. 

EVIDENS

Legitimerade psykologer arbetar med behandling som har stöd i forskning och är bevisat hjälpsam. 

EXISTENSEN

Vi låter hela människan, hela livet, få plats i mötet. Mening, lidande och drömmar. Vi integrerar perspektiven. 

Läs mer om metoderna


Som nämns ovan utgår vi från tre metoder men även andra evidensbaserade verktyg kan ingå i behandlingen. Vi anpassar oss efter frågan, dig och hur du önskar arbeta. Läs gärna mer om metoderna via länkarna nedan

KBT

Koginitiv beteendeterapi

CFT

Compassionfokuserad terapi

ACT

Acceptance Commitment Therapy

unsplash